BRASSERIE DE KEIZER, " DE HISTORIE "

De geschiedenis van De Keizer Op de plaats van de Rabobank en het gemeentehuis van Gemert stonden rond 1550 de herbergen 'De Wildeman' en 'Sint Joris'. Beide brouwden hun eigen bier en hadden hun eigen hopveld. Tussen deze herbergen, op de locatie van het huidige De Keizer, bouwde in 1556 ene Peter Zaenen een daar gevestigde kremerij om tot brasserie die in korte tijd de naam verwierf van 'De Kock'. Een naam die lang stand hield en duidelijk maakt dat hier dé keukenmeester van de Vrije Heerlijkheid Gemert gevestigd was. Vanaf 1601 wordt het pand 'De Kock' bewoond door hoog in aanzien staande burgers. Sommigen hielden ook herberg maar definitief werd de locatie zo pas weer uitgebaat ten tijde van de patriotten en de intocht van de Fransen. Toen vestigde een kleurrijke oud-militair 'uit den vreemde' de onuitwisbare naam van De Keizer in Gemert. Jan Georg Geizer stichtte De Keizer Op 29 mei 1792 trouwde te Gemert de 'miles Austriacus' Jan Georg Geizer met de Gemertse Helena de Goeij. Deze 'Oostenrijkse militair' moet zijn uniform daarna al gauw hebben opgeborgen. Als in het voorjaar van 1793 zijn eerste zoon wordt geboren heeft de jonge vader zich in Gemert gevestigd als bakker. In de jaren daarna ontpopt hij zich als een veelzijdig horeca-ondernemer. In 1799 staat hij te boek als bakker en herbergier aan het Stereind en in 1807 verhuist hij met zijn gezin naar de Markt. Daar krijgt hij vergunning als bakker, herbergier, slijter én logementhouder. Het pand huurt hij van de brouwer-herbergier van de belendende 'Ridder Sint Joris' en lang duurt het niet of hij is de grootste bierafnemer van zijn buurman. Zijn établissement 'De Geizer' wordt hét trefpunt van de hele regio. In de volksmond heeft men het al over 'De Keizer'. Maar Jan Georg vindt die naam (nog) te politiek gevoelig. Veel boeren, burgers en buitenlui hechten nog te zeer aan de nieuw ingeprente idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap.Maar vanaf 30 december 1831, 16 jaar na Napoleons Waterloo, wordt 'Den Keizer te Gemert' officieel. De naamswijziging valt samen met de inkwartiering van 600 Groningse schutters, hier gemobiliseerd vanwege de Belgische Opstand. Den Haag vreest dat Noord-Brabant en Limburg de kant van de Belgen kiezen. 'De Geizer' ziet de schutters echter alleen als klanten en oordeelt dat nu de tijd voor 'De Keizer' in Gemert is aangebroken. Jan Georg Geizer overlijdt in 1836. Zijn 'Erven' volgen hem op. Na het huwelijk van dochter Johanna met de portret- en kunstschilder Michiel van de Mortel, is er wel eens sprake van 'De Keizer Van de Mortel'. Deze schilder-kastelein schildert Sint Antonissen en Sint Sebastianen in de vlaggen en vanen van 'de gruun skut', die bij De Keizer thuis is. Na Van de Mortel zien we zo om de 25 jaar een nieuwe exploitant. Van de Westelaken 1876, Van de Ven 1901, Trimbos 1923, Tervooren 1927, Sleegers 1955, Kruijssen 1963, Bressers 2003 en per 15 Juli 2015 tot heden: van Thiel.
In 1883 komt de stoomtram 's-Hertogenbosch-Gemert-Helmond, beter bekend als 'De Goede Moordenaar'. Een veranda en een buitenterras geven Tramstation De Keizer een pittoresk en toeristiek aanzien. Bekijk de vele in het pand te bezichtigen oude ansichten en dan zal het niemand verwonderen dat wie Gemert kende ook De Keizer kende. En dat is zo gebleven. In 1925 werd een concertzaal aangebouwd. De Keizer was 'in' voor muziek- en dansavonden. In de jaren dertig werd de buitengracht van het kasteel verlegd en kreeg de nieuwe Markt de naam Borretplein, later Ridderplein. In plaats van de tram kwamen de Vitesse en de BBA en steeds meer auto's. Midden jaren vijftig werd de keuken en het restaurant van De Keizer uitgebreid en ten slotte, nog maar kort geleden, werd begonnen aan de meest grootscheepse renovatie uit de geschiedenis van De Keizer. Toen rond de jaarwisseling 2003/2004 de schutting om de bouwplaats verdween haalde Gemert weer opgelucht adem. De Keizer was nog steeds De Keizer! Wie goed rondkijkt in de Brasserie vindt vele foto's vanaf de begintijd van "De Keizer" en krijgt een goede kijk op de geschiedenis van het bijzondere gebouw.